DGB streeft de optimalisering na van de maximale speelkwaliteit van de golfbaan in goede harmonie met de natuurlijke omgeving en in combinatie met gezond economisch en maatschappelijk verantwoord beheer. De duurzame invulling van het beheer is alleen mogelijk wanneer er een compleet inzicht bestaat in alle aspecten van het onderhoud. Dat inzicht komt door meten en registreren. In samenspraak met de Sports Turf and Research Institute (STRI) is een set van registratiedata opgesteld die de in te vullen database vormt. Hoe langer en vollediger data worden bijgehouden, hoe beter het inzicht. Via grafieken wordt direct teruggekoppeld naar de greenkeeper over de data. De adviseur of agronomist beschikt via dit cloud based systeem desgewenst ook over dezelfde data voor analyse, advies of overleg.Door in groepen samen te werken, maakt men gebruik van elkaars ervaringen. De uitkomsten van de registratie dragen bij aan een verbeterd inzicht en begrip van wat er gebeurt. Ook kunnen gezamenlijk activiteiten en lezingen worden georganiseerd, teneinde kennis te vergroten. Rapporteren en verantwoording afleggen aan baancommissie en bestuur wordt hierdoor ook mogelijk. De rapporten worden maandelijks automatisch gegenereerd vanuit de geregistreerde data. Een jaarrapportage zal hier ook deel vanuit gaan maken, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingen en verbeteringen. Dit rapport is daarmee de basis voor eigen analyse en verduurzaming van het beheer. In deze rapporten worden ook de data uit andere bronnen verwerkt afkomstig van EMS en Proware of Intogolf. Individueel het monitoring programma gebruiken kan natuurlijk ook. Aan het gebruik van het programma en de bijbehorende begeleiding zijn kosten verbonden.Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met H.P. Wirth ( hpwirth@casema.nl ). Tevens kunt u aan hem een inlogcode vragen voor een demonstratie van ons product.